Lead by COVID-19 towards success!

Right after our yearly team building event and just as we were ready to start a busy and long season, 2020 surprised us with a new global crisis – Covid-19.

At first, we were scared as everyone else for our health, lives and of course for our business.

How long this pandemic last? What happens afterwards? How are we going to survive until the end of this crisis but most importantly, are we going to survive?

So many questions with no answer… As the cancellation requests for our confirmed projects were flowing like a river, we had to stop for a moment, have brainstorming sessions with the amazing Paloma Team and find solutions for the near future and not only.

Evrika – A digital future lies ahead! We believed that the COVID-19 crisis is likely to significantly accelerate the shift to digital and fundamentally shake up the business landscape. By acting early and being bold and decisive, we could accelerate our digital transformation, offer digital solutions to our partners who gladly embraced the idea and rushed to confirm our new projects.

But we didn’t stop here! We continued to promote Romania through every possible channel we could find like social media, online events, one on one presentations for our foreign clients, destination presentations for worldwide marketing associations etc. We continue to look for new clients for our virtual medical congresses and conferences and we have launched brand awareness campaigns for our clients.

Now, after organizing over 150 virtual successful events, we know for sure we will not stop here nor when the crisis will be over! Digital world is here to stay, to coexist with the classic way of doing business. Having a proper solution for every type of client is the key to stay in business.

None of these things could have been achieved without a completely dedicated, talented and determined team that not only followed through this vision but also expanded it and made it successful!

We have not seen the end of the crisis. Nor do we know exactly when the recovery will come. But it will come, and the CEOs who can best prepare their businesses effectively for a more digital future will give their companies the best chance for a brighter future!

  •  WE CREATE DIGITAL EXPERIENCES – we became specialists in offering a great digital experience
  •  WE HAVE THE TOOLS FOR A GREAT DIGITAL EVENT (platform, Studio for hybrid events, technical staff) so contact us for a proposal
  •  WE CAN OFFER YOU DIGITAL TRAININGS – Safe Adventure is part of our great team

STAY HOME. STAY SAFE.

.


.

  CONDUȘI DE COVID-19 CĂTRE SUCCES!

La scurt timp după evenimentul nostru anual de team-building, când eram pregătiți să începem un sezon lung cu multe proiecte deja confirmate, 2020 ne-a surprins cu o criză globală – Covid-19.

La început, ne-am îngrijorat, ca toți ceilalți pentru sănătatea, viața și, bineînțeles, pentru afacerea noastră.

Cât durează această pandemie? Ce se întâmplă după aceea? Cum vom supraviețui până la sfârșitul acestei crize, dar cel mai important, vom supraviețui?

Atât de multe întrebări fără răspuns … Deoarece cererile de anulare pentru proiectele noastre confirmate nu mai conteneau să apară, a trebuit să ne oprim o clipă, să facem sesiuni de brainstorming cu uimitoarea echipă Paloma și să găsim soluții pentru viitorul apropiat și nu numai.

Evrika – Un viitor digital ne așteaptă! Am crezut că această criză COVID-19 va accelera în mod semnificativ trecerea la digital și va zdruncina fundamental mediul de afaceri.

Acționând din timp, cu multă îndrăzneală și hotârare, am reușit să accelerăm transformărea noastră digitală, oferind soluții imediate partenerilor noștri care au îmbrățișat cu bucurie ideea și s-au grăbit să confirme noile noastre proiecte.

Dar nu ne-am oprit aici! Am continuat să promovăm România prin orice canal posibil pe care l-am putut găsi, cum ar fi social media, evenimente online, prezentări individuale pentru clienții noștri străini, prezentări de destinație pentru asociațiile de marketing din întreaga lume etc. Am continuat să căutăm noi clienți pentru congresele și conferințele noastre medicale virtuale și am lansat campanii de promovare a imaginii cliențiilor noștri.

Acum, după organizarea a peste 150 de evenimente virtuale de succes, știm cu siguranță că nu ne vom opri aici și nici măcar atunci când se va termina criza! Lumea digitală este aici pentru a rămâne, pentru a coexista cu modul clasic de a face afaceri. A avea o soluție adecvată pentru fiecare tip de client este cheia pentru a rămâne în afaceri.

Niciunul dintre aceste lucruri nu s-ar fi putut realiza fără o echipă complet dedicată, talentată și hotărâtă, care nu numai că a urmat această viziune, dar au si dezvoltat-o făcând-o să fie un success!

Nu am văzut sfârșitul crizei. Nici nu știm exact când va veni recuperarea. Dar va veni, iar directorii executivi, care își pot pregăti cel mai bine afacerile într-un mod eficient pentru un viitor digitalizat, vor oferi companiilor lor șansa unui viitor strălucit!

  • CREĂM EXPERIENȚE DIGITALE – am devenit specialiști în oferirea unei experiențe digitale minunate
  • AVEM UNELTE PENTRU UN EVENIMENT DIGITAL DE EXCEPȚIE (platformă, Studio pentru evenimente hibride, personal tehnic), astfel, nu ezitați să ne contactați pentru o solicitare de ofertă
  • VĂ PUTEM OFERI TRAINING-URI DIGITALE – Safe Adventure face parte din marea noastră echipă.

STĂM ACASĂ. STĂM ÎN SIGURANȚĂ.

Recent Posts