Romania – a perfect destination

An interview with Claudia Badiu, General Manager at Paloma Tours

 

Ramona: Hello, everybody! I am Ramona Blenche from Paloma Tours and I am happy to be here today with Miss Claudia Badiu, General Manager at Paloma Tours, ProEvents & Conference and Safe Adventure. Hi, Claudia!

Claudia: Hi, Ramona! I am very happy to be here. Hi, everybody!

Ramona: We are here today to tell more about us and about Romania as a destination. So, Claudia, how is your team doing?

Claudia: Our team is doing great. After a very challenging year, we succeed to develop our own platform for online events. So, we had more than 150 events. So, yes! We are doing great and, we are ready to have live events and to have all our events back as in the past.

Ramona: So, what is the status of Romania? Requirements? Quarantine?

Claudia: So, Romania now is on a green zone, and it open for travelers. There are a lot of international flights now landing in Romania. Travelers coming from red zone will require PCR test and quarantine for 10 days, but travelers from yellow or green zone are allowed to travel all around Romania with a PCR test and people who are vaccinate also can travel.

Ramona: That is great! What is happening with your providers? Meaning hotels, restaurants, bars?

Claudia: So, starting with May all the hotels, restaurants bars, and museums are open. So, they are ready to host events and to welcome our clients. And they implement all measurements impose by COVID situation. So, yes! They are ready to host events and to host our clients.

Ramona: What is next year looking like? Better?

Claudia: So, the next year looks much better. We are ready anyway for having online or hybrid events but also, we are eager to have live events. So, we are ready to host incentives and events from all around the world.

Ramona: For anyone that is looking at bringing a group to Romania; what is your advice to them?

Claudia: So Romania I think is a great destination for incentives and not only. It’s a good balance quality-price and it is so diverse that any incentives will be a very successful one; a mixture of historic, cultural… So Romania I think it’s a very good choice for the clients.

Ramona: If I am incentive planner. Remind me, what are the reasons I should consider Romania?

Claudia: I think Romania also as a destination in Europe can be a very good choice. It’s a new destination, it’s a very good destination regarding the budgets, have a great logistics. So yes! Romania can be a very good destination for all incentive planners from all around the world.

Ramona: OK. I will keep in mind this! So, thank you very much!

Claudia: Thank you everybody and you are welcome everyone to come in Romania!

 

.


.

România – o destinație perfectă

Ramona: Bună, tuturor! Sunt Ramona Blenche de la Paloma Tours și sunt încântată să fiu astăzi aici cu doamna Claudia Badiu, Manager General la Paloma Tours, Proevents & Conference și Safe Adventure. Bună, Claudia!

Claudia: Bună, Ramona! Sunt încantată să fiu aici. Bună, tuturor!

Ramona: Suntem aici astăzi pentru a vorbi în detaliu despre noi și despre România ca destinație. Deci, Claudia, ce mai face echipa ta?

Claudia: Echipa noastră este foarte bine. După un an foarte provocator, am reușit să dezvoltăm propria noastră platformă pentru evenimente online. Deci am avut peste 150 de evenimente. Deci, da! Noi suntem foarte bine și suntem gata să avem evenimente live și să avem evenimentele noastre înapoi ca și în trecut.

Ramona:  Deci, care este statusul României? Cerințe? Carantină?

Claudia: Deci, România este în zona verde și deschisă turiștiilor. Sunt multe zboruri internațional care aterizează in România. Turiștii care vin din zona roșie trebuie să aibă testul PCR și să stea în carantină 10 zile, dar turiștilor din zone galbenă sau verde le este permis să călătorească prin toată România cu testul PCR și cei care sunt vaccinați pot de asemenea călătorii.

Ramona: Asta e minunat! Ce se întâmplă cu furnizorii dumneavoastră? Asta însemnând hoteluri, restaurante, baruri?

Claudia:  Deci, începând cu luna mai toate hotelurile, restaurantele, barurile și muzeele sunt deschise. Deci, toți sunt gata să găzduiască evenimente și să întâmpine clienții noștrii; și implementează toate măsurile impuse de situația COVID. Deci da! Ei sunt gata să găzduiască evenimente și să întâmpine clienții noștrii.

Ramona: Cum arată anul viitor? Mai bine?

Claudia: Deci, anul viitor arată mult mai bine. Noi suntem gata oricum să avem evenimente online și hybrid dar de asemenea suntem entuziasmați să avem evenimente live. Deci, noi suntem gata să găzduim evenimente incentive și evenimente din toată lumea.

Ramona: Pentru oricine care e interesat să aducă un grup în Romania; care e sfatul tău pentru ei?

Claudia: Deci Români cred că e o destinație foarte bună pentru eveimente incentive și nu numai. Este bună din punct de vedere al balansului calitate-preț și este foarte diversificata, astfel încât orice incentive v-a fi de success; un mix între istoric, cultural …Deci România cred eu e o alegere foarte bună pentru clienți.

Ramona: Dacă sunt un organizator de evenimente incentive. Amintește-mi, care sunt motivele pentru care ar trebui să consider România?

Claudia: Eu cred că România,de asemenea ca și destinație în Europa, poate fi o alegere foarte bună. Este o destinație nouă, o destinație foarte buna din punct de vedere al bugetului, are o logistica grozavă. Deci da! România poate fi o destinație foarte bună pentru organizatorii de evenimente incentive din toată lumea.

Ramona: OK. Asta e de reținut! Îți multumesc foarte mult!

Claudia: Mulțumesc tuturor și vă așteptăm în România!

Recent Posts