Day Ten of the spring months in the Apuseni Mountains

On the trails of the seasonal flowers and fruit fields

 

March 10 – Snowdrops in Saint John Forest

Very close to the turmoil of the city, St. John Forest offers a haven of calm and freshness for all citizens of Cluj-Napoca. It is not only an oasis of flowers of all size ans shapes at the beginning of spring, but also an opportunity for a relaxing walk among the upright and proud trees where you can easily forget about worries and pressures. Of all, the snowdrops are by far the most spectacular. They stay hidden until you venture at least a couple of hundred meters into the forest, but even after discovering their hiding place, in damp and shady places, you remain fascinated by their abundance and their frailty. It is truly a blessing of the saint’s forest.

April 10 – Spring Crocuses on the Old Lady Peak, Gilau Mountains

After a serious climb, starting from the village of Uzina, on the bank of Somesul Rece River, through the Arsuri hamlet, we reach under the The Old Lady Peak (1208m), where we are surrended by a garden in shades of royal purple, well known to mountain lovers. An entire hill is covered by this carpet of spring crocuses, which are the messengers of well-being and joviality.

May 10 – Iris Flowers near Ramet and Monastery Gorges

Ramet village hides spectacular landscapes and a plateau full of small wild irises, a rare, extremely beautiful mountain flower with a unique color, my favorite flower. You need to patiently and stoically look through the thick grass or level curbes, best with a group of dear friends, and try not to have  any expectations. The first time you see a cluster of 3-4 flowers, the bright blue blinds you with its mysterious and yet so fragile texture. It is the first time I have felt on my skin, the delicate balance of nature and what an important role we play in protecting it. Be in wonder, collect memories and keep only good thoughts!

June 10 – Wild straberries at the foot of Uger Peak, Trascau Mountains

Who does not want to be embroiled in a multitude of very tasty fragrances? You will find them at the beginning of summer, at the foot of the Uger Peak. After you have taken your dose of vitamins, be ready for the challenge of the short climb through the forest and a few rocks, to get to a wide and lovely view, unforgettable for many. Mountain strawberries are those little treasures that you discover on hidden paths that give you the energy you need to continue exploring. For me, they have the most fresh, sweete and fragrant taste of all the fruit you find while hiking, followed closely by the blueberries on the high mountain plateaus. About them and many other wonders, in an upcoming episode of our nature exploration.

Do not forget, on every 10 day of the month, dare to have an experience worth 10 points on the grade scale and in your memory!

.


.

Ziua Zece a lunilor de primăvară în Munții Apuseni

În căutarea câmpurilor de flori și fructe sezoniere

.

10 Martie – Ghiocei în Pădurea Sfântul Ion

Foarte aproape de tumultul orașului, pădurea Sfântul Ion oferă un refugiu de calm și prospețime pentru clujeni. Este nu doar o oază de flori și floricele la început de primăvară, ci și o oportunitate pentru o plimbare ușoară și relaxantă printre copaci drepți și mândri unde poți uita lejer de griji și apăsări. Dintre toate, ghioceii sunt pe departe cei mai spectaculoși. Se lasă căutați până ce faci câteva sute de metri bune în mijlocul păduricii, dar și după ce le descoperi ascunzătoarea, în locuri umede și umbrite, rămâi fascinat de abundența și gingășia lor. Este cu adevărat o binecuvântare a pădurii sfântului.

10 Aprilie – Brândușe pe Vârful Bătrâna, Munții Gilău

După o urcare serioasă, pornind din localitatea Uzina, de pe malul Someșului Rece, prin cătunul Arsuri, ajungem sub Vârful Bătrâna (1208m), unde ne întâmpină o grădină în nuanțe de mov regal, binecunoscută iubitorilor de munte. Un deal întreg este acoperit de acest covor al brândușelor de primăvară, vestitoare de bunăstare și jovialitate. 

10 Mai – Iriși lângă Râmeț și Cheile Mănăstirii

Comuna Râmeț ascunde peisaje spectaculoase și un platou plin de iriși sălbatici micuți, o floare montană rară, extrem de frumoasă cu o culoare unică, floarea mea preferată. Trebuie să o cauți cu răbdare și stoicism, prin iarba deasă sau pe curbe de nivel cel mai bine cu un grup de prieteni dragi și să încerci să nu ai așteptări. Prima dată când zărești un pâlc de 3-4 flori, te orbește albastrul puternic cu un aer misterios și atât de fragil. E prima dată când am simțit pe pielea mea, balanța delicată a naturii și ce rol important jucăm noi în a o proteja. Minunează-te trecătorule, culege amintiri și păstrează numai gânduri bune!

10 Iunie – Frăguțe la poalele Vârfului Ugerului, Munții Trascău

Cine nu vrea să se înfrupte pe îndestulate dintr-o mare infinită de frăguțe foarte gustoase? Le găseși la început de vară, la poalele Vârfului Ugerului. După ce te-ai vitaminizat, nu te da în lături de la o scurtă urcare în forță prin pădure și câteva stânci, ca să ajungi să ai o priveliște largă și fermecătoare, chiar de neuitat. Frăguțele de munte sunt acele mici comori pe care le descoperi pe poteci ascunse și care îți dau energia de care ai nevoie să continui să explorezi. Pentru mine, au cel mai fresh, dulce și parfumat gust dintre toate fructele pe care le găsești prin drumeții, urmate find de aproape de afinele de pe culmi înalte. Despre ele și multe alte minunății, într-un episod următor.

Nu uita, în 10, îndrăznește să ai o experiență de nota 10!

Recent Posts