How we stayed in the game?

– We played even harder than before!

When the world shut down, we knew we have two options:

  1. Accept the things as they are and compare with others doing the same, or
  1. Take a deep breath, meditate and come up with fresh ideas in order to reinvent the way we used to do business.

So, we choose the second option. We made a “survival plan”. Relaxing our mind was a key factor for developing a masterplan.

We have a really talented and highly involved team of employees, who were involved completely during this process of creating the plan.

Empathy is a top-quality key that a crisis like the COVID-19 outbreak needs. The ability to empathize with people in your business and with your key relationships will ensure support and loyalty.

We had to “forget” how we ran our business yesterday. Today is a whole new ball game. Rules have changed.

The basic mindset for creating the masterplan was “zero-based planning”. Meaning that we started with no assumptions. We started with a blank sheet of paper. We have redesigned our business totally – design it to survive during this tough time.

Our focus was on innovation and growth

We used this time to optimize our owned media, such as social media, newsletters, blog, and we even start new content channels like webinars and podcasts. Our focus was spent on customer acquisition as much as it was possible.

And now we are still here. Still on the market. Still on top.

.


.

 CUM AM RĂMAS ÎN JOC?

  • Am ”jucat” și mai dur decât înainte

Când lumea s-a ”închis”, am știut că avem două opțiuni:

  1. Să acceptăm lucrurile așa cum sunt și să ne raportăm la afacerile care fac același lucru, sau
  1. Să luăm o pauză, să respirăm adânc, să analizăm situația și să venim cu idei proaspete pentru a reinventa modul în care obișnuiam să facem afaceri.

Așadar, am ales cea de-a doua opțiune. Am făcut un „plan de supraviețuire”. Relaxarea minții noastre a fost un factor cheie pentru dezvoltarea unui masterplan.

Avem o echipă de angajați foarte talentați și foarte devotați, care au fost implicați complet în timpul acestui proces de creare a planului.

Empatia este o cheie importantă de care are nevoie o criză precum pandemia COVID-19. Abilitatea de a empatiza cu oamenii din subordine și cu oamenii esențiali afacerii va asigura sprijin și loialitate.

A trebuit să „uităm” cum ne conduceam afacerea ieri. Astăzi este un joc nou. Regulile s-au schimbat complet.

Mentalitatea de bază pentru crearea masterplanului a fost „planificarea bazată pe zero”. Adică am început fără presupuneri. Am început cu o coală de hârtie goală. Ne-am reproiectat total afacerea – cu un proiect menit a ține afacerea în joc în acest moment dificil.

Accentul nostru a fost pe inovație și creștere

Am folosit acest timp pentru a optimiza mass-media deținută de noi, cum ar fi rețelele sociale, buletine informative, bloguri și chiar lansăm noi canale de conținut, cum ar fi seminarii web și podcast-uri. Concentrarea noastră a fost direcționată pe atragerea ”în echipă” a clienților cu care am avut colaborări excelente dar și a clienților noi.

Rezultatul? Suntem aici. Livrăm calitate. Ne reinventăm zilnic. Ne-am specializat în evenimente virtuale. Avem o platformă ingenioasă, user-friendly și suntem up-to-date cu tot ce înseamnă nevoia clientului. 

Recent Posts